Pučke misije u župi

Ovaj naslov i tekst su povezani s naslovom i tekstom ” Dvadeset i pet godina u župi Kruševo od 1989. do 2014.” vidi ovdje

Tijekom 25-godišnjega župnikovanja u župi su organizirane dvoje Pučke misije. Prve su bile od 19. do 26. listopada 2003., a druge od 20. do 27. listopada 2013.

Crkva preporučuje da se u svakoj župi svake desete godine organiziraju Pučke misije. Te preporuke smo se i držali. Rekoh prve smo imali 2003., a kako sam se našao u istoj župi i poslije deset godina, odlučio sam sa župljanima organizirati ponovo Pučke misije.

Pučke misije 2003. imali su isusovci o. Stjepan Kuzmić (Zagreb) i o. Zvonimir Vlah (Dubrovnik), a 2013. o. Zvonimir Vlah (superior u Opatiji) i don Ivan Turudić (župnik u župi Ploče – Tepčići).

Jednim i drugim Pučkim misijama prethodila je godišnja priprema. Priprema se očitovala kroz različite pobožnosti: pobožnost klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu, pobožnosti Križnoga puta, krunica na čast BDM. U cjelogodišnjoj pripremi za Pučke misije 2003. i povodom “Godine sjećanja” tiskali smo mjesečno po jedan broj župnoga listića.

Prije obojih Misija posvetili smo se većoj pripremi:

– tiskali propagandni listić,

– sličice s hrvatskim svecima i blaženicima i Višeslavovim križem,

– plakat,

– 2003. o Misijama i “Godini sjećanja” slali smo pisma svim svećenicima i časnim sestrama Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, a 2013. samo svećenicima dekanata i okolnih župa,

– tiskali župni list Kamenjak (2003. dva broja jedan s najavom, drugi s osvrtom, a 2013. jedan s najavom),

– pisali o Misijama na web stranici.

– Za Misije 2003. napravili smo misijski križ koji se sada nalazi na pozornici u župnoj dvorani, a za 2013. napravili smo veći misijski križ koji se nalazi ispred glavnoga ulaza u crkveno dvorište. Planiramo, kad nam se ukažu mogućnosti, prostor oko križa ispred glavnoga ulaza bolje urediti.

– Pučkim misijama 2003. prethodio je simpozij o don Anti Romiću, a 2013. završetak obnoviteljskih radova na župnoj crkvi s blagoslovom glavnih vrata i oltara.

U danima Pučkih misija organizirani su susreti, predavanja, misna slavlja, ispovijedi za sve uzraste i skupine župljana (pjevače, kulturno-umjetničko društvo, ministrante, bračne supružnike, starije osobe, mlade, djecu, lovačko društvo, nogometni klub itd.) Svima smo dali priliku da se nađu u bližem susretu s misionarima.

Pučki misionari u danima Misija posjetili su sve stare, bolesne i nemoćne župljane ispovjedili ih, pričestili i podijelili im bolesničko pomazanje, te poslije sakramentalnoga susreta ostajali s njima u razgovoru i druženju.

Iz zahvalnoga župnikova govora 2013.: “Završili smo Pučke misije. Bio je to duhovni maraton… Slijedio je susret za susretom, prijepodne, poslijepodne, predavanje za predavanjem, razgovor za razgovorom. Izredali su se različiti susreti: najmlađi članovi naše župne zajednice, školska djeca, mladi, supružnici, stariji, starci, bolesni, nemoćni. U posebnim terminima susreli su se svi: pjevači, članovi kulturno-umjetničkoga društva, članovi nogometnoga kluba i lovačkoga društva. Za sve uzraste i sve skupine imali smo posebne programe i posebne termine…

Sve što smo činili u Pučkim misijama činili smo zbog naše duhovne obnove i okrjepe, zbog osnaženja volje i htjenja, zbog moralnih vrijednosti, zbog doma, zbog obitelji, zbog naroda kojemu pripadamo, zbog svemogućega Boga koji nam je darovao život…

U pripremama za Pučke misije odlučili smo se staviti u zaštitu Blažene Djevice Marije – Gospe Karmelske i Gospe Bistričke…

Zahvalnost upućujemo duhovnim predvoditeljima u ovim Pučkim misijama: o. Zvonimiru Vlahu i don Ivanu Turudiću. Oni su nam jasno, glasno, ne dvoumeći, nastupajući izravno znali i umjeli riječ Božju, riječ vjere, osjećaja, riječ hrabrenja i usmjeravanja otvoreno i razgovijetno prenijeti…”