Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu – 22.8.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Provo čitanje – Čitanje Knjige o Šošui (Jš 24,1-2a.15-17.18a):  U one dane: Jošua sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jošua svemu narodu: !Ako vam se ne sviđa služiti Gospodinu, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.” Narod odgovori: “Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina a služimo drugim bogovima. Gospodin, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili. I mi ćemo služiti Gospodinu jer je on Bog naš.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin! (Ps 34, 2-3.16-23)

  1. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju!
  2. Oči Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.
  3. Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.

Drugo Čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 5,21-32):  Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova Tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život;  ti imaš riječi života vječnoga! (usp. Iv 6, 63c.68c)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 60-69): U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.« Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu  išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu da nam u svojoj darežljivosti obnovi vjeru i povjerenje u njegovu riječ.

  1. Svoju Crkvu obdari mudrošću Duha Svetoga da raspoznaje tvoju riječ i vjerno je naviješta, molimo te!
  2. Za sve tvoje vjernike: pomozi im da se slobodno predaju tvome naumu spasenja, molimo te!
  3. Za sve ljude koje je zasjenila sumnja u vjeri, razbudi ih snagom svoje riječi, da ti se svim srcem vrate, molimo te
  4. Za nas sabrane na ovoj svetoj misi, utišaj naše protivljenje tvojoj očinskoj volji i obdari nas darom radosnoga posluha, molimo te!
  5. Naš narod želi na svojim životnim prostorima živjeti slobodno: da bi to postigli pošalji im Duha slobode, molimo te.
  6. Naši pokojnici živeći ovdje na zemlji molili su se za vječni život, da bi ga postigli udijeli Duha posvetitelja, molimo te.

Molitva: Bože, tvorče svakoga dobra, obnovi nam pouzdanje u tebe i daj nam spoznati da si ti izvor i uvir našega života. Po Kristu Gospodinu našemu.