Velika Gospa – 15.8.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola (Otk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab): Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova!« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev:  Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći (Ps 45, 10b-12b.16)

  1. Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći, mnoštvom okružena.
  2. »Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: zaboravi svoj narod i dom oca svog!
  3. »Zaželi li kralj ljepotu tvoju, smjerno se pokloni njemu.
  4. S veseljem je vode i s klicanjem, u kraljeve dvore ulazi.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 15, 20-27a): Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu.Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Uznesena je Marija u nebo;  raduje se vojska anđelâ.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 39-56): U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Slaveći svetkovinu blažene Djevice na nebo uznesene, utecimo se molitvom nebeskome Ocu da nam već na zemlji udijeli predokus nebeske slave.  Molimo zajedno: Rasvijetli nas svojom slavom, Gospodine.

  1. Crkvu, Zaručnicu Kristovu, prodahni vedrinom svoga Duha da naviještanjem tvoje riječi i svjedočanstvom života pruži svim ljudima ozračje tvoje blizine, molimo te.
  2. Papu našega Franju, biskupa našega i sve pastire Crkve čuvaj u svojoj istini; okrijepi ih proročkom hrabrošću da se nesebično zalažu u izgradnji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
  3. Sve vjernike, ti Gospodine, pozivaš da te slave življe­njem u ljepoti krsne milosti: daj da, po primjeru Marijina predanja tvojoj volji, budu ustrajni graditelji novoga neba i nove zemlje, molimo te.
  4. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su neizvjesnošću za budućnost i brigom za vremenito i prolazno: vrati u njih radost obiteljske molitve kako bi mogle prepoznavati i živjeti vrjednote koje ne prolaze, molimo te.
  5. Ovo sveto mjesto okuplja danas vjernike koji se po zagovoru Isusove Majke Marije utječu tvojoj dobroti: obdari ih milošću koja im je potrebna i nadahni ih za istinski život evanđelja, molimo te.
  6. U ovo zajedništvo vjere uključujemo i naše pokojne: primi ih u svoj očinski zagrljaj i obdari ih dioništvom u slavi nebesnikâ, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, u Majci svoga Sina dao si nam najsjajniji primjer predanja tvojoj volji. Okrijepi nas, molimo te, snagom njezine vjere da uzmognemo vjerno živjeti tvoju riječ te zavrijedimo biti dionici nebeske slave. Po Kristu.