Ministranti – 18.7.2021.

  • U 8,30 sati:
  1. Ministranti: Kristijan Marijanović, Gabrijel Marijanović, Ivan Ereš Jurin, Tomislav Senkić
  2. Čitači i predmolitelji krunice: Ivan Ereš Jurin, Karla Čule
  • U 11,00 sati:
  1. Ministranti: Franjo Ćorić, Ivan Čule, Fabio Senkić, Marko Milorad
  2. Čitači i predmolitelji krunice: Franjo Ćorić, Zora Čule