Petnaesta nedjelja kroz godinu – 11.7.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 7,12-15): U one dane: Amasja svećenik betelski reče Amosu: “Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.” Amos odgovori Amasiji: “Nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava.”  Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče: ‘Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu.’ Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje: (Ps 85,9a-9b.10-14)

  1. Da poslušam što mi to Gospodin govori: Gospodin obećava mir narodu svomu. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.
  2. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat’ iz zemlje, Pravda će gledat’ s nebesa.
  3. Gospodin će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 1,3-10): Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca te upoznamo koje li nade u pozivu našemu (usp. Ef 1,17-18).

Evanđelje – Čitanje sv. Evanđelja po Marku (Mk 6,7-13): U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.« Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Zahvalni Bogu Ocu za dar života i dar evanđeoskoga poslanja u svijetu, iskrenom molitvom zazovimo milost vjernosti i ustrajnosti na putu vjere.

  1. Za Crkvu, raširenu po svem svijetu: da nepodijeljena srca prione za evanđeosku poruku tvoga Sina, molimo te.
  2. Za sve kršćane: da ih obdariš odvažnošću na putu zbližavanja i uspostave jedinstva, molimo te.
  3. Za sve ljude svijeta: da ih oslobodiš želje za sebičnim gomilanjem materijalnih dobara te ih obdariš brigom za opće dobro molimo te.
  4. Za našu župnu zajednicu: da radosno živi dar slobode djece Božje, molimo te.
  5. Tvojoj dobroti povjeravamo sve naše sjemeništarce, bogoslove, ovogodišnje mladomisnike i sve svećenike, redovnike i redovnice, molimo te.
  6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih privedeš k slavi uskrsnuća, molimo te.

Molitva: Nebeski Oče, usliši naše prošnje i okrijepi nam duh da hodočasteći kroz ovaj svijet budemo vjerni nositelji tvoga poslanja i svjedoci Radosne vijesti spasenje svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.