Pedesetnica – Duhovi – 23.5.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje  –  Čitanje Djela apostolskih (Dj 2,1-11):  Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo­žni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! ­Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, ­Elamljani, ­žitelji Mezo­potamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i ­Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ­jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje! (Ps 104, 1ab. 24ac 29b-31.34)

 1. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! Gospodine, Bože moj, silno si velik!
  Kako su brojna tvoja djela, Gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih.
 2. Ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje.
 3. Neka dovijeka traje slava Gospodnja: nek’ se raduje Gospodin u djelima svojim!
  Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 5, 16-25): Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već, rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 20, 19-23): Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovo reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Gospodin nam je povjerio zadaću da nastavimo njegovo djelu u svijetu. Molimo ga da nas očuva na tome putu.

 1. Za Crkvu: da uvijek ostane vjerna tvojoj riječi i bude dom ljubavi svim narodima, molimo te.
 2. Za pastire Crkve: da se ne umore danomice naviještati evanđelje spasenja svima kojima ih šalješ, molimo te.
 3. Za kršćane u svijetu: da preobraženi tvojim Duhom bu­du kvasac novog svijeta po mjeri evanđelja, molimo te.
 4. Za nas okupljene na ovome slavlju: pomozi nam da uvi­jek ostanemo u tvojoj ljubavi, molimo te.
 5. Za naše pokojnike: podari im život u zajedništvu s to­bom u vječnosti, molimo te.

Molitva: Gospodine, izrekli smo ti svoje molitve. Pomozi nam da oslonjeni na tvoju ljubav ispunimo zadaću koju si nam povjerio – svjedočenje za tebe. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.