Šesta uskrsna nedjelja – 9.5.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 10, 25-26.34-35.44-48): Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.« Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje! (Ps 98, 1-4)

 1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova.
 2. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti  prema domu Izraelovu.
 3. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
  raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola (1 Iv 4, 7-10):  Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne  pozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja  (Iv 14, 23): Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin: i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 15, 9-17): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, nebeskomu Ocu, koji nas je u Kristu do kraja ljubio, izrecimo svoje prošnje…

 1. Za Crkvu u svijetu: da svojim naviještanjem i životom po evanđelju bude očit znak tvoje ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te.
 2. Za sve kojima je u obitelji, Crkvi i društvu povjerena briga za odgoj djece i mladih: pomozi im da svojim svjedočanstvom budu primjer radosnoga života, molimo te
 3. Mnoga srca koja te ne poznaju očekuju tvoju riječ koja će ih uvesti u Crkvu: neka tvoj Duh pošalje dovoljno svećenika koji će navijestiti tvoju riječ, molimo te.
 4. U ovo vrijeme mnogi mladi primaju sakrament sv. Krizme daj da životom i riječima posvjedoče za Isusa Spasitelja, molimo te.
 5. Isus je rekao da će njegova radost biti u našoj međusobnoj ljubavi: stišaj našu buntovnost i raspali nam srca svojim Duhom, molimo te.
 6. Na svetoj Misi zajedno smo od djece do starijih i svi te želimo blagoslivljati i moliti: daj da te i životom proslavimo, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, daj nam spoznati ljubav ukojoj nas ne prestaješ ljubti i pomozi da ti vjerni ostanemo ljubeći ljude koje stavljaš na naš životni put. Po Kristu Gospodinu našemu.