Triedeset i četvrta nedjelja kroz godinu – Krist Kralj – 22.11.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Ezekiela (Ez 34, 11-12. 15-17): »Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam. (Ps 23,1-3.5-6)

  1. Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora.
  2. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.
  3. Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.
  4. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 15,20-26.28): Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u ­Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krijepljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (Mk 11, 9-10): Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 25, 31-46):  U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od ­postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i ­zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ­’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod molitva: Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja, uputimo svoje prošn je zajedno moleći: 

  1. Za Crkvu: da joj ti jedini uvijek budeš Kralj, Vođa i Prijatelj, molimo te.
  2. Za sve ljude na svijetu: da se susretnu s tobom, dobrim Pastirom, koji tražiš izgubljene i zalutale, a povijaš ranjene i krijepiš nemoćne, molimo te.
  3. Za naš narod: da živi kraljevski dostojanstveno, slobodno i mirno, molimo te.
  4. Za sve mlade u školi i na studiju, kao i za sve koji su na pragu novoga života: da izaberu tebe, Kralja, za vođu i savjetnika, molimo te.
  5. Danas kad završavamo liturgijsku godinu, zavaljujemo ti na svim Svetim Misama na kojima smo mogli sudjelovati i tebe kao dobrog vođu i prijatelja slaviti, primi našu zahvalu, molimo te!
  6. Za naše pokojne: da im podariš vječni život u nebeskom Kraljevstvu, molimo te.

Zaključna molitva: Gospodine Isuse Kriste, upravi naše misli i djela putem na koji nas zoveš te na kraju zemaljskoga hoda budemo dostojni Kraljevstva koje si nam svojom smrću i uskrsnućem pripravio. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.