Sajmište – groblje

Sajmište je groblje triju sela: Čula, Podgorja i Selišta. Teško je organizirati domaćine navedenih sela da bi se nešto cjelovitije i kvalitetnije učinilo na groblju. Sve što se činilo u posljendjih dvadesetak godina učinjeno je aktivnošu pojedinaca. Na fotografijama je prikazana stara oronula kapelica, novoizgrađena kapelica, izgled starog zida oko groblja, izmicanje novog zida, izgradnja novog zida, izgradnja staze unutar groblja, sadašnji izgled staze i zida oko groblja.