Trideset i druga nedjelja kroz godinu – 8.11.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 6, 12-16 Vg 6, 13-17): Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama, i u susret im dolazi u svakoj misli. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev:  Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj! (Ps. 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8)  

  1. O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
  2. U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti.
  3. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima.
  4. Na postelji se tebe spominjem, u bdijenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, klićem u sjeni krila tvojih.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1 Sol 4, 13-18): Braćo, ne ćemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, ne ćemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje — sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Blagoslovljen si Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva obajavio malenima. (Mt 11,25)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 25,1-13). U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet  mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.« »Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’« »Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njima na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvodna molitva: Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu povjerio dar vjere da bismo živjeli u njegovoj istini i prispjeli u vječno zajedništvo s njim. Uputmo mu zajedno svoje molitve:

  1. Obnovi, Gospodine, lice svoje Crkve: daj da u njoj nikad ne ponestane ulja mudrosti i svetosti te u radosnoj spremnosti hodi ususret Kristu Zaručniku, molimo te.
  2. Prodahni svojom mudrošću pastire Crkve da hrabrim naviještanjem Istine i nasljedo­vanjem Kristove ljubavi izgrađuju tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te. 
  3. Neka svjetlo vjere svijetli u svim našim obiteljima, cijelome narodu i svima onima koji su dionici tvojega kraljevstva, molimo te.
  4. Čuvaj u budnoj vjeri našu župnu zajednicu: ne dopusti da nas zarobe brige za zemaljsko i prolazno; otvori nam oči vjere da uvijek težimo za vječnim i neprolaznim, molimo te.
  5. Za one kojima je povjerena odgovornost vlasti i upravljanja: ispuni ih brigom za sve opće dobro, prikladnom skrbi za sve potrebite i odgovornošću za budućnost našega naroda, molimo te. 
  6. Braći i sestrama, koji su nas pretekli u odlasku s ovoga svijeta, otvori vrata svoga Kraljevstva i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.

Zaključna molitva: Bože, izvore svjetla i darivatelju svakoga dobra, usliši nam smjerne molitve. Rasvijetli nam pameti i srca da sva svoja zalaganja i htijenja umijemo ugrađivati
u rast tvoga Kraljevstva na dobrobit i spasenje svih ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu.