Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu – 11.10.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Izaije (Iz 25, 6-10a): Gospodin nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sve pogane pokrivaše, i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti – sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Gospodin u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva! Riječ Gospodnja!

Psalam – U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. (Ps 23,1-6)

  1. Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.
  2. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
  3. Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodinovu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

Drugo čitanje: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima (Fil 4, 12-14. 19-20) Braćo! Znam oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vjeke vjekova! Amen. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Ef 1,17-18): Otac Gospodina našega Isusa krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22,1-14) Isus im ponovno prozbori u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’« »Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali.« »Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskrižja i koga god nađete, pozovite na svadbu!’« »Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika: Uvod Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskome Ocu koji nam je pripravio mjesto za stolom svoje vječne ljubavi.

  1. Pomozi svojoj Crkvi da zna pozvati sve ljude na tvoju gozbu ljubavi, na kojoj će sudjelovati u svadbenom ruhu, molimo te.
  2. Ti si se na zemlji družio s bolesnima, siromašnima i odbačenima: daj svim crkvenim članovima isto srce, da nebeska svadba i gozba započnu već na zemlji, molimo te.
  3. Daj svima nama da budemo ne samo slušatelji tvoje riječi nego i dionici svete Mise, molimo te.
  4. Odraslim osobama daruj poslušno srce i dar razumijevanja i prihvaćanja Krista, Spasitelja čovjeka, molimo te.
  5. Svim kršćanima daruj Duha solidarnosti u materijalnim dobrima, te da nitko ne oskudijeva, molimo te.
  6. Primi sve naše pokojnike za stol svoje ljubavi, spasi ih i otkupi za vječnost, molimo te.

Molitva: Bože, tvojom smo milošću dionici ove euharistijske gozbe. Daj da nam ona bude izvor snage za novo zajedništvo s ljudima i predokus nebeske gozbe. Po Kristu Gospodinu našemu.