Zgode – misli – anegdote – 272.

U kupovini: Mama povela malog Martina u trgovinu. Kada su sve platili  trgovac obdari Martina čokola­dom. Majka opomene dječaka: Što se kaže Martine? Gospodine ja kod kuće imama još bracu i seku!

Jedinica: Došao Josip iz škole sav u suza­ma. Baka odmah upita, što je bilo. Dobio sam jedinicu, tata će me istući. Ma ne boj se, već ćeš ti to ispraviti. Ma, bako pokuša­vao sam ali je zapisana je s tintom.

Hrabrost: Ivica došao iz škole i hrabro priznaje tati da je dobio jedini­cu! Je si li pitao učiteljicu zašto ti je dala? Odmah sam, tata, pitao, a ona mi je rekla: Zbog toga što ne postoji gora ocjena.

Đačka knjižica: Tata, možeš li pisati u mraku? Mogu sine! Kako ne bih mogao samouvjereno će otac. E, onda ću ja ugasiti svjetla, a ti ćeš potpisati đačku knjižicu.

Sve se okreće: U našoj se kući sve okreće oko mojeg muža. Da, da. I moj dosta pije.