Galić don Nedjeljko (1963. – 1964.)

Don Nedjeljko je rođen u Gorici, župa Gorica – Sovići, 2. 8. 1935. od oca Franje i majke Kate r. Pandžić. Osnovnu školu pohađao je u Gorici od 1942.-1947., srednju u Interdijecezanskom sjemeništu u Zagrebu 1947.-1955., filozofsko-teološke studije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1975.-1963. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u lipnju 1963. s temom „Qumranski nalazi“. Za svećenika je zaređen u Gorici 29. 6. 1962. Zaredio ga je biskup Petar Čule.

Pastoralno je djelovao kao kapelan u Kruševu 1963.-1964., Studencima 1964.-1965. Župnik je bio u Vinici 1965.-1966., Jarama 1966.-1984. i Gradini 1984.-2004. Nakon župničke službe na Gradini imenovan je ravnateljem Svećeničkog doma u Mostaru.