Trideset četvrta nedjelja kroz godinu – Krist kralj – 24.11.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Druge knjige o Samuelu (2 Sam 5, 1-3): U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji (Ps 122, 1-59)!

  1. Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u dom Gospodnji!« Eto noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme.
  2. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja.
  3. Po zakonu Izraelov da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima (Kol 1,12-20): Braćo: Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi (Mk 11, 9-10).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 23, 35-43):  U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđi­vao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne ­bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo ­djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« ­ Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se Kristu, kralju svega stvorenoga i molimo ga da nam podari milost da živimo kao dostojni podanici njegova kraljevstva ljubavi.

  1. Oče nebeski, obuhvati ljubavlju svoga Sina sve narode, plemena i jezike na zemlji, molimo te.
  2. Daj da slavimo tvoga Sina, koji nas je ljubio i svojom nas krvlju odriješio od grijeha, molimo te.
  3. Proslavi svoga Sina u djeci, mladima, bračnim zajednicama, zdravima i bolesnima, siromasima, starcima i u svakom čovjeku, molimo te.
  4. Po svome Sinu i po njegovoj Crkvi zaustavi ratove i pomiri sve ljude, molimo te.
  5. Oče nebeski, primi naše molitve i potakni svoje vjernike na izgradnju tvoga Kraljevstva, molimo te.
  6. Daj nam svima da se u tvome vječnom Kraljevstvu sjedinimo sa svojim pokojnima, molimo te.

Molitva: Kriste Gospodine, kralju cijeloga stvorenog svijeta, usliši naše molitve i pomozi nam da ti nepodijeljena srca služimo te prispijemo u nebesko kraljevstvo. Koji živiš i kraljuješ po sve vijeke vjekova.