Trideseta nedjelja kroz godinu – 27.10.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Sirahove (Sir 35, 12 – 14. 16-18) Gospodin je sudac i ne vrijedi kod njega lijepo lice. Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga. Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoju bol. Tko je ojađen, blagonaklono će biti uslišan jer vapaj se njegov diže do oblaka. Molitva poniznog prodire kroz oblake, i on nema mira dok ona ne dođe do Boga i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. (Ps 34, 2-3.17-19.23)

  1. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju!
  2. Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.
  3. Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. Gospodin izbavlja duše slugu svojih i neće platiti tko god se njemu utječe.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 4, 6 – 8. 16 – 18) Predragi! Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedni sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov Pojavak. Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me ostaviše. Ne uračunalo im se! Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja. (2Kor 5, 19)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 18, 9-14): U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu: »Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’ A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ’Bože, milostiv budi meni grešniku!’ Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Bogu, jedinome pravednom sucu, iznesimo svoje usrdne molitve.

  1. Za Crkvu i njezine predvodnike: da uvijek budu ponizna srca po primjeru Isusa Krista, molimo te!
  2. Za sve one koji su na vlasti: da tu svoju službu vrše tako da ne traže osobnu korist i probitak, već dobrobit onih koji su im povjereni, molimo te!
  3. Za sve ljude: da u njima nikada ne prevlada osjećaj nadmoći i ohole umišljenosti, već da budu ponizna srca i spremni pomoći svakom čovjeku, molimo te!
  4. Za sve koji su u životu poniženi, odbačeni, nepravedno osuđeni i od moćnika ugnjetavani i progonjeni: da osjete Kristovu pomoć i zadobiju milosno ohrabrenje i da im se vrati ljudsko dostojanstvo, molimo te!
  5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da nikada nikoga ne osuđujemo, nego da svima pomažemo, a posebno onima kojima je potrebna naša pomoć, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne: da nakon svih poniženja i nevolja koje su proživjeli na svome zemaljskom životnom putu stignu na vječnu gozbu u nebu, molimo te!

Molitva: Pravedni i sveti Bože, pomozi svom narodu da ponizno tra­ži i prihvaća tvoju milost te da uvijek bude spreman hoditi za tobom i biti dionik tvoje svetosti. Po Kristu Gospodinu našem.