Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu – 6.10.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Habakuka (Hab 1,2-3;2,2-4): »Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i ne će zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!  (Ps 95, 1-2.6-9)

  1. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!
  2. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
  3. O da danas glas mu poslušate: »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 1, 6-8.13-14): Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj. Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo  u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Riječ Gospodnja ostaje dovijeka; ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno. (1 Pt 1, 25)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 17,5-10):  U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.« »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Ne će li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Okupljeni oko Gospodina na ovoj gozbi ljubavi molimo ga da upravi naše korake svojim putem i bude nam oslonac u našem hodu prema vječnosti.

  1. Za Crkvu: da zadaću naviještanja unatoč poteškoćA i nerazumijevanja vrši vjerno i postojano, molimo te!
  2. Papi, biskupima i svećenicima udijeli dar razumijevanja u tumačenju evanđeoske nauke i da se po njihovu služenju širi tvoje Kraljevstvo, molimo te!
  3. Za sve obespravljene i prognane u svijetu: da ne klonu duhom, već da ostanu vjerni tebi svemogućem i jedinom Bogu, molimo te!
  4. Za sve koji se bore protiv zla i nepravde u svijetu: okrijepi ih svojim Duhom Svetim da ne posustanu u radu za bolji i pravedniji život, molimo te!
  5. Za našu župnu zajednicu: da u postojanoj molitvi i svetoj misi pronađe snage za duhovni napredak i spremnost pomoći potrebnima, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom života učinili, molimo te!

Molitva: Kriste Gospodine, usliši naše molitve i podari nam milost da naš hod kroz vremenite nevolje i radosti bude dovršen u vječnosti s tobom, koji živiš i kraljuješ sve vijeke, vjekova.