Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu – 22.9.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 8, 4-7): Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka ne ću zaboraviti nijednoga djela vašega.« Riječ Gospodnja.

 Psalam – Pripjev: Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha. (Ps 113, 1-2.4-8)

  1. Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje! Blagoslovljeno ime Gospodnje sada i dovijeka!
  2. Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospodin, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?
  3. Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 2, 1-8): Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme danosvjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. (2 Kor 8, 9)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 1-13): U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, Ocu svih ljudi, koji nam je podario mnoga dobra i pozvao nas da ih koristimo na njegovu proslavu i svoje spasenje.

  1. Svemogući Bože, pomozi Crkvi da nastavlja djelo koje si joj povjerio te svojim životom i djelovanjem preobražava svijet u tvoje kraljevstvo pravde i ljubavi, molimo te.
  2. Svemogući Bože, daj da kršćani našega vremena budu proroci pravde i svjedoci tvoje ljubavi u svijetu opusto­šenom i izranjenom nemirima, zavišću i nerazumijeva­njem, molimo te.
  3. Svemogući Bože, daj da naša župna zajednica nikada ne zaboravi da je dio velike ljudske obitelji i da joj je povje­rena i duhovna skrb za sve koji su udaljeni od tebe te da bliskost s tobom prihvaća kao zadaću, a ne privilegij u odnosu na druge, molimo te.
  4. Svemogući Bože, daj da svi ljudi u evanđelju tvoga Sina prepoznaju istinski put spasenja, molimo te.
  5. Svemogući Bože, pomozi našoj djeci da rastu u duhovnom i tjelesnom uzrastu, molimo te.
  6. Svemogući Bože, podari našim pokojnicima život u vječ­nosti s tobom, molimo te.

Molitva: Bože, Oče svih ljudi, usliši nam molitve i pomozi da hodimo za tobom tako te sav naš život i djelovanje budu tvoja pro­slava među ljudima. Po Kristu, Gospodinu našem.