Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – 1.9.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Sirahove (Sir 3, 17-18.20.28-29):  Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina. Iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih. Nema lijeka bolesti oholnikâ, jer se opačina u njima ukorijenila. Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,i pažljivo uho želja je mudračeva. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu. (Ps 68, 4-5ac.6-7ab.10-11)

  1. Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti. Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Ime mu je Gospodin!
  2. Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom prebivalištu. Napuštene Bog će okućiti, sužnje izvesti na sretnu slobodu.
  3. Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu. Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Hebr 12,18-19.22-24a): Braćo: Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječî. – Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. – Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Uzmite jaram moj na sebe, govori Gospodin, i učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29ab).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 14,1.7-14): Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: »Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, okupljei na gozbi Kristove ljubavi, u oniznoj molitvi izručimo nebeskomu Ocu svoje živote i svoje potrebe:

  1. Za Crkvu: da svi njezini članovi budu uvijek vjerni Kristu, osobito onda kad trebaju pomoći poniznima i malenima, siromašnima i prezrenima, molimo te!
  2. Za sve ljude: da im znanstveni i tehnički napredak ne pomuti ljestvicu životnih vrednota, već da se pametno služe zemaljskim dobrima i da postignu vječne vrednote, molimo te!
  3. Za sve one koji su na vlasti: da tu svoju zadaću koja im je od Boga i naroda povjerena vrše mudro i odvažno, na dobrobit svih a posebno najugroženijih ljudi, molimo te!
  4. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi i cijelu našu župu: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje obveze prema Bogu, Crkvi, Domovini i svome hrvatskom narodu, molimo te!
  5. Za djecu i mlade: neka ih tvoja milost prati, da budu uvijek dobri u svim životnim prilikama i na svakom mjestu, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne: da ih tvoja neizmjerna ljubav, očisti od svake zloće i učini dionicima tvoje vječnosti, molimo te!

Molitva: Bože, po poslušnosti svoga Sina dao si nam primjer pouzdanja u tebe. Usliši nam smjerne molitve i daj nam spoznati  da je put evanđelja put radosnoga služenja. Po Kristu Gospodinu našemu.