Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu – 25.8.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 66, 18-21): Ovo govori Gospodin: »Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao  što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev:  Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! (Ps 117, 1-2)

  1. Hvalite Gospodina, svi puci, slavite ga, svi narodi!
  2. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 12, 5-7.11-13): Braćo: Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Ja sam put i istina i život, govori Gospodin: nitko ne dolazi Ocu osim po meni (Iv 14, 6).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 13, 22-30): U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasa­vaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

 Uvod: Braćo i sestre, okupljeni u zajedništvu Crkve, pouzdanom se molitvom obratimo nebeskomu Ocu:

  1. Svoju Crkvu obdari mudrošću Duha Svetoga da raspoznaje tvoju riječ i vjerno je naviješta, molimo te!
  2. Za sve tvoje vjernike: pomozi im da se slobodno predaju tvome naumu spasenja, molimo te!
  3. Za sve ljude koje je zasjenila sumnja u vjeri, razbudi ih snagom svoje riječi, da ti se svim srcem vrate, molimo te
  4. Za nas sabrane na ovoj svetoj misi, utišaj naše protivljenje tvojoj očinskoj volji i obdari nas darom radosnoga posluha, molimo te!
  5. Naš narod želi na svojim životnim prostorima živjeti slobodno: da bi to postigli pošalji im Duha slobode, molimo te.
  6. Naši pokojnici živeći ovdje na zemlji molili su se za vječni život, da bi ga postigli udijeli Duha posvetitelja, molimo te.

Molitva: Bože, ljubitelju ljudi, ti si nam u svome Sinu otvorio vrata vječnoga života. Daj da, spoznajući snagu njegova križa, s radošću prihvatimo put koji vodi k tebi. Po Kristu Gospodinu našemu.