Dvadeseta nedjelja kroz godinu – 18.8.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje  –  Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 38, 4-6.8-10): U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ­ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija od­go­vori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tam­ničkom dvorištu, i spustiše ga na ­užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib. Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrijeti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev:  Gospodine, u pomoć mi pohitaj! (Ps 40, 2-4.18):

 1. Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
 2. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu,
  korake moje ukrijepi.
 3. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti, i uzdanje će svoje staviti u Gospodina.
 4. Bijedan sam ja i nevoljan, al Gospodin se brine za me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni!

Drugo čitanje  – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 12, 1-4): Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni –ne klonete duhom. Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Ovce moje slušaju glas moj, govori Go­spodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. (Iv 10, 27)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 49-53): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši! Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Pomolimo se svemogućemu Bogu, koji skrbi za svoje vjerne i ne dopušta da ih nadvlada zlo.

 1. Za Crkvu: da unatoč svim protivštinama s kojima se susreće u tijeku povijesti, uvijek obasjava svijet svjetlom ljubavi koju joj je Krist povjerio, molimo te!
 2. Za sve kršćane koji trpe zbog svoje vjere: da snagom Duha Svetoga ustraju u svim iskušenjima i izvrše zadaću koju si im ti, Bože, namijenio, molimo te!
 3. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da uvijek i svagdje znademo dati svjedočanstvo vjere, i pobijediti sve protivštine i nerazumijevanja, molimo te!
 4. Za sve one koji putuju, ili se nalaze na odmoru: da paze na sebe i druge, da čuvaju svoj i tuđi život i uvijek budu svjedoci Kristove ljubavi, molimo te!
 5. Za sve koji trpe – za stare i bolesne: da nikada ne posumnjaju u Božju ljubav i da svoje patnje sjedine s Kristovim patnjama, molimo te!
 6. Za naše pokojne: da nakon tegobnog životnog putovanja dožive radost konačnog susreta s Onim u kojega su vjerovali i kome su s ljubavlju služili, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, usliši naše molitve i podari nam snagu da nas životne poteškoće i nevolje nikad ne udalje od tebe. Po Kristu, Gospodinu našem.