Devetnaesta nedjelja kroz godinu – 11.8.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 18, 6-9): Noć oslobođenja bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!  (Ps 33, 1.12.18-20.22):

  1. Pravednici, Gospodinu kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima. Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, narodu koji on odabra sebi za baštinu!
  2. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.
  3. Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u tebe uzdamo!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 11, 1-2.8-19):  Braćo: Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo. Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, jer iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to oba­mrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad. Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Bdijte i budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi! (Mt 24, 42a.44)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 35-40 (kraća verzija):  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima! A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika: Uvod: Sestre i braćo, molimo svemogućega Boga da nam podari milost da živimo uvijek spremni za susret s njim.

  1. Za Crkvu: da uvijek poučava ljude u čemu se sastoje istinske vrednote ljudskog života, molimo te!
  2. Za sve ljude: da svoje interese nikada ne svedu samo na ono što je materijalno i prolazno, već da u svjetlu Božje objave upoznaju ono što je neprolazno, molimo te!
  3. Za nas ovdje nazočne: da uvijek vjerno i odgovorno vršimo sve svoje dužnosti na ovome svijetu, ali tako da nikada ne zaboravimo gdje je naša prava domovina, molimo te!
  4. Za sve one koji trpe, za stare i bolesne: da nikada ne posumnjaju u Božju ljubav i da svoje patnje sjedine s Kristovim patnjama, molimo te!
  5. Za našu župnu zajednicu: da nam svaka misa bude osobni susret s uskrslim Kristom i da tako živimo budno i odgovorno, molimo te!
  6. Za naše pokojne: da nakon tegobnog životnog putovanja dožive radost konačnog susreta s Onim u kojega su vjerovali i s ljubavlju mu služili, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, ispuni nam srca svojom blizinom i ne do­pusti da se ikada udaljimo od tebe i riskiramo sretnu vječ­nost koju si nam namijenio. Po Kristu, Gospodinu našem.