Osamnaesta nedjelja kroz godinu – 4.8.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Propovjednikove: (Prop 1,2;2,21-23): Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost! Jer čovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga uopće nije trudio. I to je ispraznost  i velika nevolja. Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio? Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. (Ps 90, 3-6.12-14.17)

  1. Smrtnike u prah vraćaš i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!« Jer je tisuću godina u očima tvojim k’o jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna.
  2. Razgoniš ih ko jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer već se suši i vene.
  3. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
  4. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim da kličemo i da se veselimo u sve dane! Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima (Kol 3, 1-5.9-11):  Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5,3)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 13-21): U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, Bog nam je podario mnoga dobra. Molimo ga da nas vodi svojom mudrošću da ih koristimo za njego­vu proslavu, ne vežući srca uz njih i darežljivo pomažući onima kojima je naša pomoć potrebna.

  1. Za Crkvu: da se uvijek ugleda u Krista koji je radi nas postao siromašan te nas je svojim siromaštvom neizmjerno obogatio, molimo te!
  2. Za papu, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice: da uvijek i na svakom mjestu životom svjedoče za vrednote Evanđelja, molimo te!
  3. Za sve one koji posjeduju dosta materijalnih i novčanih dobara: da ne zaborave onih koji su siromašni i koji nemaju dovoljno sredstava za život i da im pomognu u životnoj nevolji, molimo te!
  4. Za bogate narode: da uvijek imaju osjećaja i razumijevanja za one narode koji su još nerazvijeni i siromašni, te im velikodušno pomognu u prevladavanju gladi i svake druge životne neimaštine, molimo te!
  5. Za nas nazočne na ovoj sv. Misi: da se nikada ne vežemo previše za materijalna i novčana dobra, već da ih cijenimo i njima se služimo po Isusovu primjeru, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: da ih u vječnosti prate njihova dobra djela i da budu dionici tvoga nebeskoga života, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da uvijek živimo zauzeto čineći dobra djela i proslavljajući te svojim životi­ma. Po Kristu, Gospodinu našem.