Raspored pjevača u Božićnom vremenu – 2018.

 • Božić – Misa polnoćka: „Gospa Karmelska“
 • Božić – Rana Misa:  „Prorok Ilija“
 • Božić – Pučka Misa: „Horeb“
 • Stipandan: „Gospa Karmelska“
 • Ivandan: Stipe i Ico
 • Mladenci: „Ilijini anđeli“
 • Nedjelja svete Obitelji – Rana Misa: „Prorok Ilija“
 • Nedjelja svete Obitelji – Pučka Misa: „Horeb“, „Studenac“, „Jela“, sviraju „Tambruši“
 • Nova Godina: „Prorok Ilija“
 • Tri Kralja – Rana Misa: „Prorok Iija“
 • Tri Kralja – Pučka Misa: „Fontes“
 • Kristovo Krštenje – Rana Misa: „Prorok Ilija“
 • Kristovo Krštenje – Pučka Misa: „Ilijini anđeli“