Prva nedjelja Došašća – 2.12.2018.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Jeremije (Jr 33, 14-16): “Evo, dolaze dani – riječ je Gospodnja – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin, Pravda naša.’ ” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev:K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. (Ps 25, 4b-5.8 10.14)

  1. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda.
  2. Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
  3. Sve su staze Gospodnje ljubav i istina za onog koji čuva savez njegov i propise. Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1 Sol 3, 12 – 4, 2): Braćo! Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja:  Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. (Ps 85, 8)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: (Lk 21, 25-28.34-36): Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo I sestre, radosno iščekujući Kristov slavni dolazak iskrenom se molitvom utecimo nebeskome Ocu da naš životni hod usmjeri tome milosnom susretu.

  1. Oče nebeski, tvoj Sin Isus, doći će na koncu svijeta s moći i slavom velikom: daj da ga tvoja Crkva u radosti dočeka, molimo te.
  2. Oče nebeski, tvoj sin Isus, povjerio je Petru da učvršćuje u vjeri sve tvoje vjernike: pomozi Petrovu nasljedniku i svim biskupima da dovedu članove tvoje Crkve Kristu Spasitelju, molimo te.
  3. Oče nebeski, tvoj sin Isus, poučio nas je kako ćemo živjeti da bismo spremni dočekali Posljednji dan: učini sve vjernike budnima i spremnima da stanu pred Sina čovječjega, molimo te.
  4. Oče nebeski, tvoj sin Isus, došao je na zemlju da bi spasio sve ljude: daj da ga upoznaju i prihvate za svoga Spasitelja, molimo te.
  5. Oče nebeski, tvoj sin Isus, rodio se i živio u izabranom narodu: daj da ga potomci Abrahamovi upoznaju i prihvate kao svoga Mesiju, molimo te.
  6. Oče nebeski, tvoj sin Isus imao je u našem narodu mnoge svoje učenike koji su sada pokojnici. Neka ih sve spašene i otkupljene povede pred tvoje lice, molimo te.

Molitva: Gospodine Bože, začetnice i dovršitelju svakoga dobra. Hod vjere što ga danas započinjemo prati bogatstvom svoje milosti da brige i iskušenja života ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.