Dan škole – čestitamo

školaDan osnovne škole u Kruševu je „31. ožujka“, ali kako taj dan i datum često dođe u korizmi, uprava škole je odlučila svake godine organizirati vanjsku proslavu u neki drugi dogovoreni dan. Ove godine obilježavanje „Dana osnovne škole Kruševo“ planirano je u srijedu 18. travnja.

Ravnatelju, tajništvu, nastavnicima, učiteljima i učenicima naše osnovne škole čestitamo “Dan škole”. Molimo Boga za sve njih. Neka ih dobri Bog blagoslovi.