Mise o Svisvetim i Dušnom danu 2017. – Osvrt

Svi sveti: O blagdanu Sviju svetih u Kruševu bile su dvije Mise, jedna na Krivodolu druga na Sajmištu. Na Krivodolu je bila Misa u 9,30 a na Sajmištu u 15,00 sati. Na obadva groblja i na obadvije Mise, Misna slavlja bila su označena proslavom Sviju svetih i molitvom za pokojne.

Na Krivodolu, u lijepom okruženju gdje je groblje oblikovano u obliku amfiteatra, oltar postavljen ispred kapelice, a  narod okolo u krugu od donjeg dijela groblja koji se nalazi u dolini pa sve uz uspon do grobaljski zidova. Lijepo vrijeme, sunčano kao u proljeće, ispred kapelice baš ugodno. Misno slavlje je predvodio don Ljubo, propovijedao je o značenju riječi „Svete i blažen“. Ministranti su bili: Mate Smiljanić,  Mario Smiljanić,  Domagoj Pušić, Kristijan Marijanović, a čitači Josip Pušić i Klaudija Tomić sve izreda s Krivodola. Lemuzinu su sakupljali: Zdravko Vidačak, Željko Marijanović i Bože Pušić. Članarinu za održavanje groblja pri kraju Mise na ulaznoj kapiji sakupljali su: Nikola Vidačak, Željko Pušić i Mile Pušić.

U Jarama: Poslije Mise na Krivodolu župnik je pošao u Jare. U Jarama se slavi patron župe Svi sveti. Nije se moglo duže vremena zadržavati u Jarama trebalo se požuriti na Sajmište, a usput proći u Ljutom Docu pored groblja Kraljvine i izbjeći gužvu.

Sajmište, Gojko Mandić je već u 14,30 bio već sve pripremio za Misu na Sajmištu. Narod se polagano sakupljao i svatko je išao do obiteljskog groba ili grobnice. U 15,00 sati groblje je bilo popunjeno „do posljednje mjesta“. Stječe se dojam da na Sajmištu nikada nije bilo „toliko svita“, prepuno groblje. Misno slavlje predvodio je don Ljubo. Don Ljubo je propovijedao na temu „vidljivo i nevidljivo“. Ministrirali za vrijeme Mise bili su: Stjepan Božić, Vice Božić, Martino Gabrić i Marko Zovko, a liturgijska čitanja navijestili su Karlo Vidačak i Matea Čule. Lemuzinu su sakupljali Gojko Mandić, Drago Vidačak i Danko Vidačak. Vrijeme, pamti se kada se na Sajmištu u jednom trenutku vrijeme „lomilo s jeseni na zimu“, znala je biti promjena u jednom trenutku toliko osjetljiva da se osjetila jača zima, a bilo je godina kada je bilo hladno, kiša je padala s burom, a Misa se morala skraćivati do minimuma.

Sretnice, na Sretnicama, da bi mogao don Drago Bevanda, predslaviti ili koncelebrirati  Misno slavlje od vremena pogibije njegova brata i nevjeste planira se na Dušni dan. Na Svi svete don Drago je obično imao obveze u župi Struge. Tako je i ove godine. Misno slavlje na Sretnicama je planirano u 15,00 sati. Ponovo, Bogu hvala lijepo i ugodno vrijeme. Prepuno groblje okupljenog naroda oko grobova pokojnika. Misa je bila ispred kapelice. Oltarište je pripremio Marijo Kordić. Misno slavlje predslavio je don Drago a don Ljubo je koncelebrirao. Don Drago je propovijedao o zanimljivostima i primjerima, prisjećajući se na život svojih susjeda. Ministranti za vrijeme Mise bili su: Mateo Bevanda, Boris Ereš, Antonio Kordić, Gabrijel Kordić, a čitači Karlo Zovko, Ana Bevanda. Lemuzinu su sakupljali Tadija Bevanda, Drago Bevanda i Mario Kordić.

Svim našim pokojnicima neka dobri Bog udijeli mirnu vječnost a nama živućima radost zemaljskog života.