Don Stanko Lasić – pedeset godina misništva

U rodnom mjestu i župi Jare, proslavio je don Stanko Lasić, 23. srpnja 2017. pedesetu obljetnicu svećeničkog ređenja. Prije toga, 21. srpnja u 19,00 sati „u vinogradu“ pored rodne kuće organizirao je promociju netom tiskane knjige „Župnikovi zapisi i sjećanja“.

Don Stanko je rođen u Jarama 6. siječnja 1942. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Dubrovniku, a filozofiju i teologiju studirao je na Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru i Centralnoj bogoslovnoj školi u Splitu. Teologiju je diplomirao na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1974., magisterij teoloških znanosti stekao je 1979. na istom fakultetu, a moralnu je teologiju doktorirao 1984. na Alfozijanskoj akademiji Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu.

Za prezbitera Dubrovačke biskupije zaređen je 29. lipnja 1967. Bio je bilježnik Biskupskoga ordinarijata u Dubrovniku (1968.-1971.), župnik Smokvice (1971.-1990.) i Čare na Korčuli (1976.-1990.), a od 23. listopada 1990. župnik je katedralne župe Gospe Velike u Dubrovniku.

Don Stanku čestitamo pedesetu obljetnicu misništva. Molimo dobrog Boga da ostatak njegova životnog i svećeničkog puta blagoslovi.