Misna čitanja – Krivodol – 1.11.2016.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana apostola (Otk 7,2-4.9-14) Vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: “Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!” I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih: Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iz glasa: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!” I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: “Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.” I jedan me od starješina upita: “Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?” Odgovorih mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: “Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj! Riječ Gospodnja!

 Psalam – Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine (Ps 24).

  1. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
  2. Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.
  3. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

Druga poslanica – Čitanje poslanice svetoga Ivan apostola (1 Iv 3):  Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin. (Mt 11, 28)

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5): Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” “Blago vama ka vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujt se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Bogu, jedinom koji je svet i čija se svetost zrcali u životima njegovih izabranika, izrecimo svoje molitve.

  1. Za Crkvu, da i danas bude svjetlo naroda te svojim služenjem bude svim ljudima putokaz spasenja, molimo te!
  2. Za pastire Crkve: da ih svojim Duhom nadahneš kako bi zajednice znali predvoditi putem evanđeoskog blaženstva, molimo te!
  3. Za sve kršćane: da se, vjerni svome krsnom pozivu na svetost, svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina te tako zavrijede biti dostojni Gozbe Jagančeve, molimo te!
  4. Za nas koje si sabrao na ovu svetu misu da nas svojim Duhom osnažiš za radosnije služenje u tvojoj Crkvi te da u životu po Evanđelju i sam zavrijedimo nebesko kraljevstvo, molimo te!
  5. Za ljude koji su pogođeni mnogim nevoljama: da ne posustaju u nadi i nastojanju da zlo pobijede dobrim, molimo te!
  6. Za sve naše mile i drage koji počivaju na ovom groblju, te one koji su dio naših misli a nisu tu pokopani, Gospodine Bože sve ih pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, izvore svetosti svojih vjernih, prodahni nam srca svojom ljubavlju i pomozi da naši životi uvijek zrcale sjaj tvoje prisutnosti. Po Kristu Gospodinu našem.