Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu – 16.10.2016.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 17, 8-13): U one dane: Dođu Amalečani i zaratuju s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jozui: “Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.” Jozua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraeici bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen i staviše ga poda nj. On sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jozua oštricom maca svlada Amaleka i njegov narod. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.  (Ps 121, 1-8)

  1. K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.
  2. Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov.
  3. Gospodin je čuvar tvoj, Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje! Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću.
  4. Čuvao te Gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju! Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka!

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 3, 14 – 4, 2) Predragi! Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim na spasenje po vjeri, u Kristu Isusu. Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo prikladan. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj Riječ, uporan budi bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja Živa je riječ Božja i djelotvorna; prosuđuje nakane i misli srca. (Heb 4, 12)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 18, 1-8): U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: »U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’« Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, potaknuti poukom svoga učitelja Isusa, po­niznom se molitvom utecimo nebeskome Ocu, prošeci ga dar žive vjere i ustrajnosti na njegovu putu.

  1. Za Crkvu koja je primila zadaću da hvali, blagoslivlja i moli Oca nebeskoga po Kristu, s Kristom i u Kristu: da uvijek ostane vjerna toj svojoj zadaći, molimo te.
  2. Za sve kršćane: da sve njihove molitve budu uvijek ponizni vapaji upućeni Ocu nebeskome za dobrobit i spasenje svih ljudi, molimo te!
  3. Za sve misionare da radosna srca pomažu onima koji su u potrebi, da sami ne malakšu duhom nego da iz dana u dan rastu u duhu i ljubavi, molimo te.
  4. Za obnovu kršćanskoga duha u narodima Evrope i Amerike, da oni koji tradicionalnoj pripadaju Katoličkoj crkvi ožive svoju vjeru, da oni koji su otpali od vjere ili su vjeru izgubili ponovo u Crkvi nađu duhovni zagrljaj, molimo te.
  5. Za sve dobročinitelje misija: svima onima koji molitvom i materijalno podupiru misionarsko djelovanje Crkve ti, Gospodine, stostruko uzvrati svojim blagoslovom, molimo te.
  6. Za pokojne misionare i misionarke: da im za svjetlo vjere i dobrote koje su prenosili na druge uzvratiš vječnim svijetlom, molimo te.

Molitva: Usliši, Oče, naše molitve i pomozi nam da budemo istin­ski nasljedovatelji tvoga Sina i prenositelji tvoje dobrote i ljubavi prema svim ljudima. Po Kristu, Gospodinu našem.