Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu – 9.10.2016.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Druge knjige o Kraljevima (2 Kr 5, 14-17): U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega. I tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube. Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu. “Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.” Ali Elizej odgovori: “Živoga mi Gospodina kome služim, ne primam!” Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: “Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje (Ps 98, 1-4).

  1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova.
  2. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu.
  3. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 2,8 – 13): Predragi! Spominji se Isusa Krista, uskrsnula od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. (1 Sol 5, 18)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 17, 11-19): Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se svemogućemu Bogu, ocu svih ljudi, moleći ga da nas učini istinskom braćom i sestrama svima koje stavlja na naš životni put.

  1. Za Crkvu: da se iz njezinih redova uvijek uzdiže pjesma zahvalnica za sva neizreciva dobra koja ljudi svakodnevno primaju, molimo te!
  2. Za sve ljude na svijetu: da uvijek znaju biti zahvalni za sva dobročinstva kojima ih Bog obdaruje preko stvaranja, uzdržavanja i napretka ovoga svijeta, molimo te!
  3. Za sve kršćane: da uvijek zahvaljuju Gospodinu za neizmjerne duhovne darove koje nam je donijela Kristova žrtva i nesebična ljubav, molimo te!
  4. Za sve ljude koji trpe, za stare i bolesne kod kuće i po bolnicama: da sve svoje poteškoće i nevolje uvijek sjedinjuju s Kristovim trpljenjem i patnjama i tako doprinesu preobrazbi i spasenju svijeta, molimo te!
  5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da uvijek budemo svjesni kako nas je Gospodin obdario velikim i dragocjenim darovima te mu uvijek budemo zahvalni, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom zemaljskog života učinili, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da naše opredje­ljenje za tebe danomice obnavljamo i životom svjedočimo. Po Kristu, Gospodinu našem.