Peta uskrsna nedjelja – 24.4.2016.

Misna čitanja Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika  – 24.4.2016.

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih(Dj 14, 21-27): U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj! (145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab)

  1. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.
  2. Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji sveti nek te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore.
  3. Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sve naraštaje.

Drugo čitanje: Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola (Otk 21, 1-5a):  Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Riječ Gospodnja!

Evanđelje –  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 13, 31-33a. 34-35): Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: Bogu, koji uvijek čini novo u našim životima, obratimo se poniznom molitvom.

  1. Obdari svoju Crkvu snagom Duha Svetoga da može svjedočiti svim ljudima tvoje spasenje, molimo te.
  2. Podrži sve kršćane u vjernosti tvome putu i ustrajnosti u dobru, molimo te.
  3. Prosvjetljuj upravitelje naroda da budu graditelji kulture života i civilizacije ljubavi, molimo te.
  4. Otvori oči i srce svim ljudima svijeta da prepoznaju potrebe svojih bližnjih i iskažu im ljubav služenjem, molimo te.
  5. Osnaži vjeru našoj župnoj zajednici da u sv. Misi prepoznajemo tvoj dar spasenja i živimo ga u zajedništvu sa svim ljudima, molimo te.
  6. Uvedi naše pokojne u nebesko kraljevstvo da svu vječnost žive u blaženom zajedništvu Presvetoga Trojstva, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, tvojom smo milošću upoznali evanđelje života. Pomozi nam da živimo dostojni toga dara. Po Kristu, Gospodinu našem.