Trideseta nedjelja kroz godinu 25.10.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Jeremije ( Jr 31, 7-9):  Ovo govori Gospodin: “Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku narodâ!Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj. Ostatak Izraelov!Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje – vraća se velika zajednica.utješene sad ih vraćam!Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni! (Ps 126, 1-6)

  1. Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je ko da snivamo. Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja.
  2. Među poganima tad se govorilo: Silna im djela Gospodin učini!« Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!
  3. Vrati, Gospodine, sužnjeve naše k’o potoke negepske! Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.
  4. Išli su, išli plačući, noseći sjeme sjetveno; vraćat će se s pjesmom noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje – Čitanje knjige Hebrejima (Heb 5, 1-6): Svaki veliki svećenik od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu: da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, rasvijetljeni mudrošću evanđelja, upravimo svoje molitve Ocu nebeskom.

  1. U Crkvi i svijetu mnogi boluju od različitih bolesti: pomozi nam da ih podržimo u njihovim potrebama, molimo te.
  2. Krist Isus žrtvovao se za sve ljude na svijetu: pomozi svim ljudima da ga upoznaju prihvate, molimo te.
  3. Naš narod iskusio je moć i razornost zla u obrambenom ratu: daj da evanđelje bude svim ljudima temelj mira i dobrote, molimo te.
  4. Pred zemaljskim teškoćama i neki kršćani gube vjeru: reci svoju riječ svakom čovjeku, pomozi svima da se vrate na tvoj put, molimo te.
  5. Mnoge današnje obitelji ugrožene su u svojim temeljnim obiteljskim temeljima, obnovi naše obitelji u slici svete obitelji, molimo te.
  6. Naše pokojne dovedi u nebesku kuću, molimo te.

Molitva: Bože izvore mudrosti koja rasvjetljuješ svijet, primi maše smjerne molitve, daj da u tvome svjetlu prihvaćamo sve ljude i svima pružamo svjedočanstvo tvoje dobroti i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.

Pjesma prije Evanđelja: Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt i učini da zasja život po evanđelju (usp. 2 Tim 1, 10).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 46-52):  U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim. Riječ Gospodnja!