Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu – 18.10.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Izaije (Iz 53, 10 – 11): Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo! (Ps 33, 4-5.18-20.22)

  1. Prava je riječ Gospodnja i vjernost su sva djela njegova. On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Gospodnje.
  2. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.
  3. Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota tvoja, Gospodine bude nad nama kao što se u tebe uzdamo!

Drugo čitanje – Čitanje knjige Hebrejima (Heb 4, 14-15): Braćo! Imajući velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere!Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.Pristupajmo, dakle, smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja:  Sin Čovječji došao je da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. (Mk 10, 45).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 35-45): U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.« Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: »Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, s pouzdanjem u nebeskoga Oca, od kojega dolazi svako dobro, izrecimo mu zajedno svoje molitve:

  1. Za svetog oca papu Franju: daj mu dovolj­no snage kako bi u ovim teškim vremenima mogao voditi Crkvu Kristovu, molimo te.
  2. Za Crkvu i sve kršćane: daj da svi kršćani budu vjerodostojni svjedoci i revni navjestitelji tvoje riječi, molimo te.
  3. Za naše misionare i misionarke: pomozi im da u svom misijskom radu nikada ne posustanu, molimo te.
  4. Za brojne prijatelje i dobročinitelje misija i misi­onara: nagradi njihovu zauzetost za misijsko poslanje Crkve, molimo te.
  5. Za nas sabrane na ovoj misi: daj nam snage da shvatimo i prihvatimo svoj dio od­govornosti u misijskom poslanju Crkve, molimo te.
  6. Za naše pokojne: pozovi ih u svoje kraljevstvo i budi im vječna nagrada za njihovu vjeru i nadu, molimo te.

Molitva: Nebeski Oče, tvoj nam se Sin objavio u liku sluge i u služenju nam pokazao put spasenja. Izliječi nas od naše oholosti i prodahni spremnošću za radosno služenje bližnjima. Po Kristu Gospodinu našemu.