Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu – 11.10.2105.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 7, 7-11): Pomolih se, i razbor dobih;

Zavapih, i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cijenih bogatstvo  usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo! (Ps 90, 12-17)

  1. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
  2. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim da kličemo i da se veselimo u sve dane! Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali!
  3. Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 4, 12-13): Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača, prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje sklonosti i namisli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Mt 5, 3): Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 17-30): U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? ­ Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca ­svoga i majku!« On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu:»Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljev­stvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ­ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!« Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve osta­vismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Bog nam je u srca utkao dar vjere po kojoj bivamo trajno s njime povezani. Trajno molimo za čvrstu vjeru.

  1. Gospodine, pomozi Crkvi da okuplja sve ljude oko Tebe, molimo te.
  2. Daj da svi ljudi zavole tebe i rado vrše tvoje zapovijedi, molimo te.
  3. Probudi u svim ljudima ideale čovjekoljublja da se tako posvete radu za potrebne, molimo te.
  4. Pomozi našoj mladeži da napreduju u mudrosti i milosti kod Boga i ljudi, molimo te.
  5. Između naše mladeži pozovi dovoljan broj onih koji će te slijediti kao svećenici i redovnici, molimo te.
  6. Primi, Gospodine, ove naše molitve i daj da ti uvijek budemo odani, molimo

Molitva: Svemogući Bože, ti si nam u čovještvu svoga Sina otkrio svoje lice i pokazao nam put vjere. Obnovi nam vjeru, pomozi da iz ljepote zajedništva s tobom gradimo zajedništvo sa svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.