Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 27.9.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige Brojeva (Br 11, 25-29): U one dane: Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem, uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, ali nisu pošli u Šator – te počeše u taboru prorokovati. Neki mladić otrča te javi Mojsiju: “Eldad i Medad – reče – prorokuju u taboru!” Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: “Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!” Mojsije mu odgovori: “Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok! Kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha!” Rije Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Naredba Gospodnja srce sladi! (Ps 19, 8.10.12-14)

 1. Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, neuka uči.
 2. Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda; istiniti sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni.
 3. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva. Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me!
 4. Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan,
  čist od grijeha velikoga.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice apostola Jakova  (Jak 5, 1-6): De sada, bogataši, proplačite i prokukajte nad nevoljama koje će vas stići! Bogatstvo vaše istrunu, haljine vam postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa, i rđa će njihova biti svjedočanstvo  protiv vas, te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! Evo: plaća kosaca vaših njiva – koju im uskratiste – viče, i vapaji žetelaca dopriješe u uši Gospoda nad Vojskama. Raskošno na zemlji i razvratno živjeste, utoviste srca svoja za dan klanja! Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne opire! Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskome Ocu koji na je povjerio da u svijetu svjedočimo radost spasenja:

 1. Gospodine, daj Crkvi svojoj, razumijevanja za sve ljude, molimo te.
 2. Oslobodi nas od navezanosti na zemaljska dobra,  molimo te.
 3. Pomozi nam u borbi protiv vanjskih i unutarnjih napasti, molimo te.
 4. Ne dopusti nam da bilo koga svojim ponašanjem ponižavamo, molimo te.
 5. Obdari nas radošću da možemo svim ludima činiti dobro, molimo te.
 6. Naše pokojne primi u svoj pokoj, molimo te.

Molitva: Usliši, nebeski Oče, naše smjerne molitve; obnovi u nama snagu tvoga Duha da se svojim htijenjem, riječima i djelima istinski trudimo oko svega za što se te molimo. Po Kristu Gospinu našemu.

Pjesma prije Evanđelja Usp. (Iv 17, 17b.a): Gospodine, tvoja je riječ istina; posveti nas u istini.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 9, 38-43.45.47-48): U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.« »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« »Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.« »Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.« Riječ Gospodnja.