Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu – 20.9.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 2, 12. 17-20): Rekoše bezbožnici:Postavimo zasjedu pravedniku, jer nam smeta, i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da upoznamo blagost njegovu, i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Bog krijepi život moj! (Ps 54, 3-6.8)

  1. Spasi me, Bože, svojim imenom i jakošću svojom izbori mi pravdu! Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta mojih!
  2. Oholice ustadoše na me i moj život traže silnici: na Boga se ne osvrću.
  3. Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola (Jak 3, 16 – 4, 3): Predragi!Gdje je ljubomora i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgo ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije, onima koji tvore mir. Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od požuda što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate? Ubijate. I hlepite li, a ne možete postići? Borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer loše ištete: da u požudama svojim spiskate. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. (usp. 2Sol 2, 14)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 9, 30-37)j: U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke lju­dima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati. I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti ­prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslu­žitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, ­zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, poučeni Kristovom riječju i primjerom njegova služenja, uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:

  1. Crkvenim pastirima i vođama naroda podaj da svoje poslanje iskoriste za služenje Bogu i ljudima, molimo te.
  2. Ljudima u običnim zanimanjima: poljodjelstvu, ribarstvu, u tvornicama, uredima, građevinarstvu i sličnom daj da cijene svoj posao i da budu poštovani, molimo te.
  3. Daj da književnici, novinari i svi djelatnici na radiju, televiziji, filmu, u kazalištu i sličnim ustanovama budu korisni čovjeku molimo te.
  4. Potakni sve ljude na svijetu da se bore protiv vlastite ljubomore, zavisti i pohlepe, molimo te.
  5. Za sve nas: da prihvatimo Isusov križ kao jedinu mogućnost za sretan život na zemlji i u nebu, molimo te.
  6. Za naše pokojne, da budu prihvaćeni i priznati u vječnosti kao ljudi koji su činili na zemlji u ime Božje dobro, molimo te.

Molitva: Primi, Oče nebeski, naše smjerne prošnje. Daj da s pouzdanjem u tvoju očinsku dobrotu trajno rastemo u vjernosti tebi i u ljubavi prema braći ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.