Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu – 13.9.2015.

Misna čitanja

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 50,5-9a): Gospodin Bog uho mi otvori ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojega ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja: Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Neka se suoči sa mnom! Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi! Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi? Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih. (Ps 116,1 -6.8-9)

  1. Ljubim Gospodina jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
  2. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Gospodnje: »Gospodine, spasi život moj!«
  3. Dobrostiv je Gospodin i pravedan, pun je sućuti Bog naš. Gospodin čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.

Druga poslanica – Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola (Jak 2,14-18)  Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: “Hajdete u miru, grijte se i sitite”, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: “Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. (Gal 6,14)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme (Mk 8, 27-35): Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Sto govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik -Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, priznajući pred nebeskim Ocem svoju slabost i nedostojnost i želeći obnoviti snagu vjere, izrecimo mu svoje molitve:

  1. Gospodine, daruj svojoj Crkvi milost da se trajno drži Kristova križa kao svoga oslonca u naviještanju evanđelja, molimo te.
  2. Privuci Kristovu spasiteljskom križu sve ljude u svim vremenima i ne daj da ijedan čovjek ostane bez njegovih plodova, molimo te.
  3. Daj da svi kršćani budu ponizni po Isusovu primjeru, koji je sam sebe ponizio do smrti na križu, molimo te.
  4. Nama sabranima na ovoj svetoj misi, utišaj protivljenje tvojoj očinskoj volji i obdari nas darom radosnoga posluha, molimo te!
  5. Daruj nam Duha mudrosti, po kojemu ćemo usmjeravati svoj život Isusovim putem, molimo te.
  6. Našim pokojnicima daruj vječni život, molimo te.

Molitva: Primi i usliši, svemogući Bože, naše molitve. Prati nas uvijek svojim Duhom  pomozi da u životnim križevima prepoznamo put nasljedovanja tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.