Stare fotografije – Crkva, župna kuća, kuća časnih sestara

111Kuća časnih sestara

Na fotografiji je prikazana kuća časnih sestara u Kruševu. Prije kuće časnih sestara na istim temeljima bila je gospodarska zgrada. Gospodarska zgrada je s prizemljem rekonstruirana u vjeronaučnu dvoranu, a kat je novoizgrađen i u njemu su urađene tri prostorije s mokrim čvorom za stan časnih sestara.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji gospodarske zgrade u kuću časnih sestara izvođeni su od 1966. do 1968. Kuća je služila svojoj svrsi do 1990. Zbog loše statike i temelja kuća je 1990. napuštena. Časne sestre su se preselile u župnu kuću. Kuća časnih sestara je pred izgradnju Pastorlnog centra 24.8.1996. srušena. Na njenom prostoru je sada dio zgrade Pastoralnog centra.

Na stepeništu se nalaze dvije sestre redovničke zajednice Služavke Malog Isusa ili Štadlerovke. Časne sestre Služavke malog Isusa u Kruševo su došle 2.9.1968. i ostale do 1972. Jedna duže, druga kraće u Kruševu su se izredale: s. Nevenka Ivančić, s.  Stjepanka Lukač, s. Emilijana Petrov, s. Olivija Filipović, s. Tatjana Batista.

Župna crkva 1966Župna crkva, župna kuća, kuća časnih sestara

Na fotografiji je prikazan cijeli prostor župnog središta kako je izgledao 1970. U prvom planu na ulici pored dvorišta nalazi se don Mirko Iličić. Ispred don Mirka je rujirani teren sadašnjeg parkirališta ispod ograde Anđe Rozić. Vidljivo je na fotografiji svuda okolo nisko raslinje. Izgled crkve je s tek završenim zvonikom kako ga je dao uraditi don Mirko Iličić šezdesetih godina prošlog stoljeća. Istaknuti su krovovi kuće časnih sestara i župne kuće. Na mjestima župne kuće i kuće časnih sestara sada se nalazi pastoralni centar. Župna kuća je uklopljena u pastoralni centar, a kuća časnih sestara je prije izgradnje centra srušena.

Stare fotografije u crno – bijelo tehnici učinio je u rujnu 1970. Jure Kordić Boškov.

Župna crkvaOva fotografija je iz 1994. Na njoj je prikazano uređivanje i obziđivanje crkvenog dvorišta, upravo na mjestu gdje se u gornjoj fotografiji nalazi don Mirko Iličić. Zvonik na ovoj fotografiji je izgleda izrađenog 1990. Na fotografiji se vidi odnos župne crkve, župne kuće i kuće časnih sestara.

Župna crkva i glavni ulazNa ovoj fotografiji, učinjenoj 1994. prikazano je probijanje i uređivanje novog glavnog (sadašnjeg) ulaza u crkveno dvorište. Ponovo se na fotografiji vide odnosi crkve te župne kuće i kuće časnih sestara. Glavni ulaz u crkveno dvorište do izgradnje sadašnjeg bio je ispred crkve s desne strane, ispod ograde Šimuna Sušca. Ulaz je bio strm i neprikladan.

Župna crkva i centarSadašnji izgled župne crkve i pastoralnog centra: ,dakle, na mjestu novoizgrađenog pastoralnog centra bile su prije župna kuća i kuća časnih sestara. Župna kuća je cijela “ovijena” zgradom pastoralnog centra, a kako je već rečeno kuća časnih sestara je srušena, nalazila se na poziciji sadašnje župne dvorane.